Apie įgyvendinamą projektą

IPT LT, UAB įgyvendina projektą „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
 
Projekto pavadinimas „ Labai mažos įmonės, užsiimančios optinės, elektroninės, kompiuterinės ir kitų įrangų taisymų, plėtra ir tobulinimas“.
 
Projektas yra skirtas elektoninių ir optinių įrenginių remonto, kompiuterių bei ūkio prietaisų taisymo veiklos vystymui ir plėtojimui kaimo vietovėje. Šiuo metu beveik visos tokia veikla užsiimančios kompanijos, įsikūrusios didmiesčiuose ir tokių paslaugų pasiūlos kaimo vietovėse nėra. Projekto metu  IPT LT, UAB planuoja įsigyti visą būtiną įrangą, kad galėtų vystyti ir  plėsti savo veiklą bei užtikrinti kokybiškas paslaugas kaimo gyventojams. Dėka sėkmingai įgyvendinto projekto labai maža įmonė pilnai apsirūpins visa paslaugų teikimui būtina įranga, kuri įgalins įmonę teikti aukščiausios kokybės paslaugų paketą bei užsitikrinti sėkmingą konkuravimą su didžiosiomis kompanijomis, įsikūrusiomis didmiesčiuose. Pasiūlant patrauklią kainą bei kokybiškas paslaugas numatoma, jog įmonė sugebės veikti pelningai ir prisidės prie kaimo vietovės ekonominės bei socialinės gerovės kilimo.